Hvad kendetegner Film Noir

Kan Film Noir defineres?

Hvordan definerer man hvad en Film Noir er? Andre film kan måske let defineres eller genrebetegnes, ved hjælp af en bestemt tone, lokation eller via hændelser. Det samme gør sig for så vidt også gældende ved Film Noir, men et gennemgående og definerende træk ved Film Noir er i høj grad tematikkerne de kredser omkring. Men mere om det senere.

At kategorisere Film Noir er en svær disciplin, og således har filmforskere haft en løbende debat siden omkring 1950’erne, blandt om hvorvidt Film Noir overhovedet er en genre, eller måske mere kan defineres som en bevægelse.

Er man interesseret i at læse mere om de definerende karakteristika ved Film Noir, kan man med fordel give sig i kast med bøgerne, ‘The Philosophy of Film Noir’ af Mark T. Conrad, eller ‘Film Noir Reader’ af James Ursini.

Gennemgående temaer i Film Noir

Når det kan være svært at pinpointe hvorvidt Film Noir er en bevægelse, en genre eller noget helt tredje er det fordi at, foruden visse gennemgående visuelle udtryk, beskæftiger Film Noir sig i høj grad med temaer, som puttes ovenpå allerede etablerede genrer.

Disse temaer har haft så gennemtrængende en effekt på vestlige film at visse træk stadig kan ses i moderne cinema. Nogle eksempler på hvilke film det kunne være, vender vi tilbage til.

Protagonisten som tematik

Blandt de vigtigste aspekter af Film Noir, har vi protagonisten. Som oftest en betjent eller detektiv, men sommetider også lejemordere eller forfattere. Dennes rejse gennem filmen er essentiel for Film Noir. Det er fortællingen om karakterens fald, gennem en nedbrydning af deres moralske og etiske principper. I en sort/hvid verden, opererer Film Noir som oftest i gråzonerne.

Et eksempel på dette er Billy Wilders ikoniske ‘Sunset Boulevard’. I denne film følger vi en fattig manuskriptforfatter som havner i et usundt (måske decideret giftigt) forhold til en ældre kvinde, som gradvist skubber til vores protagonists moralske idealer og forpligtelser. Vi går fra et klart billede af ret og uret, til et forplumret morads, takket være omstændighederne. Alt sammen inden det uundgåelige fald.

En anden essentiel del af Film Noir er nemlig protagonistens fald. Dette “fald” består ofte i en død, tabet af en nær ven eller at hovedpersonen trods al sin ihærdighed, snubler og falder på målstregen. Protagonisten er derfor oftest faktisk dårligere stillet mod slutningen, end ved filmens begyndelse.

Den altoverskyggende, og på ingen måder politisk korrekte årsag til hovedpersonens fald, er oftest en kvinde. En femme fatale som det hedder sig i litteraturens verden. Dette er tilfældet i førnævnte film, ‘Sunset Boulevard’, men også på tværs af Film Noir som helhed. en farlig kvinde er dog ikke noget nyt fænomen. Som litterær karakter kan denne type kvinderolle spores helt tilbage til oldtidens Grækenland. Medusa kunne være et eksempel mens sirener kunne være et andet.

Tid og sted som tematik

Et andet og gennemgående tema for Film Noir er tiden og stedet som filmen udspiller sig i. Ser man Film Noir fra 1940’erne, er de som oftest betonet af en melankoli og dystopi som følge af verdenskrigen, men filmene fra 1950’erne i højere grad har fokus på spionage og frygten for kommunismen.

Selvom mange mener at Film Noir, i den klassiske forstand, døde ud ved udgangen af 50’erne, er den lette dystopi og melankoli tydelig og let genkendelig i både film fra 1960’erne, såvel som idag. Tematikkerne forandrer sig blot, således at den menige mands frygt, reflekteres i filmen på det givne tidspunkt den er lavet.

et eksempel kunne være Fritz Lang’s ‘Ministry of Fear’ fra 1944 der i høj grad har fokus på Nazismen som det skræmmende og frygtelige. Et produkt af sin tid. Ser man på Roman Polanski’s ‘Chinatown’ fra 1974 er den helt store synder derimod regeringsskandaler og løgne med store konsekvenser. Ikke overraskende, taget i betragtning at filmen udkom blot 2 år efter Nixon’s “Watergate”-skandale, og blot 2 måneder før han trådte tilbage som Præsident. Den afspejler endnu engang nationens frygt.

Film Noir i nutiden

Selvom Film Noir som vi så det i 40’erne og 50’erne er en saga blot, er tematik og æstetik i den grad tydelige gengangere selv i moderne film. Dens måde at forholde sig til menneskets frygt og forfald, i mødet med omverdenen, ses tydeligt i mange af nutidens film. Selvom de tilrøgede og regnvåde storbygader og kontrastfyldte sort/hvide-billeder ikke længere er hverdagskost, lever Film Noir videre i filmens verden, og påvirker til stadighed vores måde at opleve film på.

Skulle du som læser være interesseret i film af nyere dato, med en tydelig indflydelse fra Film Noir, kunne det være film som ‘Drive’, ‘Blade Runner’, ‘Seven’, ‘No Country for Old Men’ eller ‘Blue Ruin’.

følg med og like os:

Skriv et svar